Byliny, které vám pomohou od bolesti

11. ledna 2010 9:49

Od bolesti hlavy, břicha nebo svalů si většina lid* ulevuje analgetiky. Pomoci vám ale mohou bylinky, které jsou pro tělo mnohem šetrnějš*. Třeba čekanka obecná nebo kozl*k lékařský.


foto: Profimedia.cz
Účinné látky z máku mohou vzbuzovat závislost (ilustračn* fotografie)


Výčet mus*me nutně zač*t mákem setým, latinsky Papaver somniferum. Tato rostlina je nesporně jednou z nejsilněji analgeticky působ*c*ch bylin a pro tento svůj účinek je už*vána již nejméně několik tis*c let, p*še server lecba-bolesti.cz.

Je třeba ř*ci, že ačkoli účinné látky z máku (opiáty) mohou vzbuzovat závislost, jsou-li použity k tlumen* bolesti, je toto riziko minimáln*.

Účinné složky jsou nejv*ce koncentrovány ve šťávě (latexu) ze zelených makovic, ale i slupky zralých makovic obsahuj* kolem 1 % morfinu. Zralá maková semena jsou bez obsahu analgetických a opojných látek.

Čekanka obecná – Cichorium intybus – a locika jedovatá – Lactuca virosa – jsou dvě rostlinky obsahuj*c* laktucin a laktukopikrin a 11β, 13-dihydrolaktucin. Tyto látky maj* analgetický účinek podobný ibuprofenu. V minulosti se použ*valy jako náhrada opia, účinné mohou být sp*še při neuropatické bolesti. Čekanka je účinná také proti střevn*m parazitům (červům).

Rod Nigella – černucha – se použ*vá např*klad v Indii jako lék proti střevn*m křeč*m, k vyvolán* pocen* a při poškozen* nervů. Obsahuje látku damascenin, která má analgetické účinky.

Aconitum carmichaeli neboli oměj Karmichelův je č*nská bylina obsahuj*c* rostlinný analgeticky působ*c* alkaloid označovaný 8-O-cinnamoylneoline.

Konop* seté a indickéCannabis sativa et indica – je rostlinou, která je lidmi pro své účinky už*vána odnepaměti. V současné době je konop* (a kanabinoidy jako jeho účinné látky) zkoumáno vážně a vědecky jako perspektivn* rostlina k léčbě nechutenstv*, zvracen*, bolesti, … Účinné látky jsou obsaženy v celé rostlině, nejv*ce však ve zralém květenstv*. Konop* je často už*váno jako rekreačn* droga.

Toddalia asiatica je exotický keř bez českého názvu, jehož účinné látky maj* protizánětlivý, analgetický, antimikrobiáln* a protirakovinný efekt. Přirozeně roste v Indii.

Dymnivka yanhusuo (Corydalis yanhusuo) je č*nská bylina, jej*ž analgetické působen* potvrdily vědecké studie. Obsahuje řadu účinných alkaloidů, jako je tetrahydropalmatin, korydalin, korytuberin, korydin, korybulbin, bulbokapnin a dalš*. Působ* proti bolesti, ale také sedativně, navozuje spánek, zklidňuje, mohla by m*t i dobrý účinek na Parkinsonovu nemoc.

Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) působ* protizánětlivě, sv*ravě, tlum* menstruačn* krvácen* a může zm*rňovat menstruačn* bolesti.

Řimbaba obecná – Pyrethrum parthenium – je česká bylina použitelná proti migrénám. Jej* pravidelné, každodenn* už*ván* může sn*žit výskyt záchvatů, a to až o 70 %. Blahodárně může působit i na některé střevn* autoimunitn* záněty (Crohnova choroba). Ačkoli se pěstuje i jako okrasná rostlina, účinnějš* jsou volně rostouc* kytky.

Kozl*k lékařský (Valeriana officinalis) je v ČR rostouc* bylina. Tradičně se použ*vá ke zklidněn*, proti úzkosti a nespavosti, celkovým zklidněn*m pomáhá proti bolestem hlavy z přetažen*, přepracován* a stresu.

Kassie p*šťalovitá (Cassia fistula) pocház* z Indie a Sr* Lanky a je to keř obsahuj*c* - spectalin, látku potlačuj*c* přenos bolesti.

Kratom (Mitragyna speciosa) je strom z Dálného východu velmi zaj*mavého profilu. Obsahuje celou řadu účinných látek, z nichž nejúčinnějš* je pravděpodobně 7-hydroxymitragynin, který působ* na μ-opioidn*ch receptorech.

Použ*vá se velmi často jako náhrada opiátů u závislých, pakliže nemaj* drogu k dispozici, anebo jako pomoc při odvykán*. Rostlina má celou řadu zaj*mavých účinků, navozuje pocit pohody, působ* analgeticky, antidepresivně, anxiolyticky (zm*rňuje úzkosti).


http://zdravi.idnes.cz/byliny-ktere-..._vase-telo_pet