Advies: legale aanvoer softdrugs kan

DEN HAAG - De aanvoer van softdrugs naar coffeeshops moet onder strikte voorwaarden kunnen. Nu is dat nog verboden en wordt de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis gedoogd.


Een commissie die het kabinet heeft geadviseerd over de toekomst van het drugsbeleid, ziet nu toch mogelijkheden om de teelt van cannabis en de aanvoer daarvan naar shops te reguleren. Voorwaarde is wel dat het gaat om besloten coffeeshops met vaste leden uit de directe omgeving en om cannabis die in Nederland is geteeld.

De commissie, onder leiding van voorzitter Wim van de Donk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), adviseert deze mogelijkheid te onderzoeken. Volgens de commissie is het gedoogbeleid in de afgelopen dertig jaar te ver doorgeschoten en is het noodzakelijk terug te keren naar kleine coffeeshops die uitsluitend softdrugs verkopen aan plaatselijke gebruikers.

http://www.ad.nl/binnenland/3337844/...drugs_kan.html